Test av diskmaskiner

Så betygsatte vi diskmaskinerna

Det finns tre olika typer av diskmaskiner för hushåll: Standardbredden 60 cm är vanligast men för mindre kök kan en 45 centimeter bred diskmaskin vara effektivare. Bänkdiskmaskiner är för de som inte har möjlighet att installera en inbyggd maskin eller bara vill ha en som kan stå på köksbänken. Vi har bedömt nio olika modeller i detta test för att hjälpa dig hitta den bästa diskmaskinen för dig.

Vi har lagt vikt vid följande saker när vi har bedömt och betygsatt diskmaskinerna:

  • Resultat – rengöring och torkning vid halv och full maskin
  • Energiklassning
  • Ljudnivå
  • Tid – huvudprogram, snabbprogram och EKO-program
  • Inredning, hyllor och korgar
  • Hur många kuvert får plats
  • Hur smidigt är det att ladda maskinen med disk

Nedan går vi igenom var och en av de tre typerna för att göra det enklare att se vilken diskmaskin som är bäst. 

Diskmaskin: Köpguide

Utbudet av diskmaskiner har aldrig varit större än det är idag, och det gör det också till en ännu större utmaning för konsumenten att hitta rätt. Numera diskar även budgetmodeller bra, men de kan ha problem med hårt smutsad disk, fullpackade maskiner och att torka matlådor eller byttor av plast. De har generellt också relativt hög ljudnivå, vattenförbrukning och energiförbrukning. På diskmaskiner i högre prissegmenten finns särskilda spolmunstycken för grytor och bestick samt innovativa korgkonstruktioner gör att fler kuvert får plats. Dessutom har många modeller i högre prisklasserna avancerade sensorsystem för att förhindra läckage. Det kan därför löna sig att köpa en något dyrare maskin och med moderna vatten- och energisparfunktioner sparar man mycket pengar i längden.

Vad gäller frågan diskmaskin vs handdisk ur ett miljöperspektiv, så gör nya rön gällande att en modern diskmaskin med låg energiförbrukning faktiskt kan vara mer miljövänlig än att diska för hand. I vårt test av diskmaskiner ger vi därför råd på hur man kan granska energideklarationen. För att en diskmaskin ska bli bäst i test krävs givetvis höga betyg i den kategorin.

Olika typer och storlekar av diskmaskiner
Det finns flera olika typer av diskmaskiner men de vanligaste är underbyggda modeller med förmonterad front som placeras under diskbänken. De senaste åren har det blivit allt vanligare med halvintegrerade eller helintegrerade diskmaskiner. De förstnämnda har frontpaneler som passar kökets luckor med reglage eller display på framsidan. De helintegrerade modellerna har helt dolda reglage och man ser inte att det är en diskmaskin förrän luckan öppnas. I små lägenheter eller hyresrätter kan en bänkdiskmaskin som placeras på diskbänken vara ett smart val.

Standardbredden för en diskmaskin är 60 cm, men det finns även smalare varianter med en bredd på 45 cm eller smalare än 45 cm. Diskmaskinens yttermått är synnerligen relevant om installationen ska ske i ett befintligt kök där ett skåp som monteras bort är av en viss storlek eller om det är ett litet kök. Ibland behöver man ta hänsyn till om maskinen ska stå nära spisen. I vissa lägen kan man behöva ha möjligheten att justera höjden på diskmaskinen, ibland behövs den vara upphöjd för att allt ska hamna i rätt nivå. Även höjden på själva diskmaskinen är intressant, handlar det om ett äldre kök kan det vara så att diskmaskinen måste vara lägre än 80 cm. I vissa lägen kan man även behöva ta hänsyn till diskmaskinens djup, om diskbänken är 50 cm djup så är det viktigt att maskinen inte sticker ut.

Vanliga problem med diskmaskiner

Det finns ett flertal kända problem som en diskmaskin oavsett tillverkare kan drabbas av. För en del fel krävs en certifierad reparatör, för andra kan det räcka med att själv ta en titt i instruktionsboken och följa anvisningarna. Om ett allvarligt fel har uppstått kan man ibland behöva beställa nya reservdelar, om inte garantin täcker att diskmaskinen är trasig förstås.

Diskmaskinen tömmer ej vatten
Om diskmaskinen låter med tömning men ändå förbli fylld med vatten så kan det bero på att rensfiltret är igensatt och behöver rengöras. Det kan också vara så att det finns ett stopp i avloppsslangen som hindrar tömningen av vatten. En genomgång av filter och slangar kan även vara till hjälp om diskmaskinen luktar illa.

Diskmaskinen tar inte in vatten
Om diskmaskinen inte fyller på vattnet kan det antingen bero på att vattnet är avstängt, antingen bara till diskmaskinen eller till hela huset. Om vattnet fungerar som det ska men diskmaskinen ändå inte fylls med vatten kan det finnas ett stopp i tilloppsslangen.

Diskmaskinen låter eller brummar
Om diskmaskinen låter högt eller illa så kan det bero på att maskinen står snett. Kontrollera att diskmaskinen är balanserad. Oljud kan även bero på att porslin eller glas inte står stabilt i maskinen och skapar ljud när de flyttas runt av vattenstrålarna.

Diskmaskinen diskar dåligt
Om bestick eller glas är fläckiga, tallrikarna smutsiga och disken helt enkelt inte känns diskad trots genomfört program kan det vara dags att rengöra maskinens filter. Det kan även handla om att diskmaskinen packats så att spolarmarna inte har kunnat rotera som de ska, eller att hålen på spolarmarna har kloggat igen av matrester. Rengör i så fall spolarmarna. Om spolarmarna inte snurrar, packa om maskinen och diska igen för att se om felet avhjälpts. Att packa om maskinen kan även hjälpa om luckan på maskinen ej går att stänga, då kan något ha ramlat ur diskkorgen och ligga som stopp i botten på maskinen.

Diskmaskinen läcker vatten eller läcker ånga
Om diskmaskinen läcker vatten i framkant så kan det bero på att den packning som löper runt om diskmaskinens lucka har skadats. Kontrollera att den är hel. Läckage kan även bero på att något fastnat i packningen och låter vatten rinna ut. Torka av packningen med en varm fuktig trasa och kontrollera om problemet avhjälpts. Om vatten läcker underifrån maskinen kan det bero på ett läckage i en inre luftkanal. Om diskmaskinen läcker ånga kan detta också bero på packningen, men även på att diskmaskinen inte installeras helt rakt. Står maskinen något snett i förhållande till luckan kan ett läckage uppstå på det sättet.

Diskmaskinen piper eller röd lampa lyser
Om diskmaskinen piper är det en indikation på att ett fel inträffat eller en olycka har skett under diskningen. Se till att spara maskinens instruktionsbok och kontrollera vad maskinens felkod visar. Ett exempel på felkod är att diskmaskinens överfyllnadsskydd har löst ut. Det kan avhjälpas genom att ta ur en del diskgods ur maskinen.

Diskmaskinen löser inte upp tabletten
Om diskmaskinen efter avslutat diskprogram visar sig inte ha löst upp tabletten så kan det bero på att maskinen packats så att något legat emot luckan till tablettfacket. Packa om diskmaskinen och kör programmet på nytt.

Diskmaskinen värmer inte
Om diskmaskinen inte värmer och torkar disken så kan det antingen bero på att det sista sköljvattnet inte värmts upp tillräckligt eller på att torkfläkten har gått sönder, då kan drivremmen behöva bytas ut.

Diskmaskinen är helt död
Om din diskmaskin inte fungerar kan det bero på flera olika saker. Kontrollera först att proppen inte har gått. Om elen fungerar som den ska, se till att diskmaskinen är ordentligt igenstängd och att programmet startats igång korrekt samt att elkontakten är ansluten. Om diskmaskinen ändå inte vill starta kan det vara dags att kontakta en fackman för att genomföra en felsökning.